การทำความเข้าใจการพัฒนาสมองของวัยรุ่น

ความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจการพัฒนาสมองของวัยรุ่นอาจเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับการรักษาอาการป่วยทางจิตและความผิดปกติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ผลการวิจัยได้รับการนำเสนอในงานประสาทวิทยาแหล่งข่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมองและสุขภาพ วัยรุ่นเป็นช่วงพัฒนาการที่โดดเด่นด้วยพฤติกรรมเสี่ยง

และพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกินขอบเขต ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดครั้งแรกรวมถึงอาการที่เกิดขึ้นครั้งแรกเช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล และยังมีงานวิจัยเรื่องสมองที่เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ เนื่องจากเราได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุทางระบบประสาทที่เฉพาะเจาะจงของวัยวัยรุ่นของเงื่อนไขและพฤติกรรมเหล่านี้เราจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาในช่วงต้นและการแทรกแซงแม้กระทั่งก่อนที่อาการรุนแรงจะเกิดขึ้น